Pozitivna Crna Gora

Završna konvencija - Pozitivna Crna Gora

Pozitivna Crna Gora, kao nova stranka na političkoj sceni Crne Gore, ukazala je poverenje našoj firmi za kompletnu tehničku podršku i produkciju njihovih stranačkih aktivnosti.

 
Više...»